Despre RDA

Registrul Digital Agricol

Sistemul Informațional Automatizat „Registrul Digital Agricol" (în continuarea SIA RDA) reprezintă un complex de business procese, care oferă soluția informațională pentru identificarea, înregistrarea si gestionarea fermierilor, crescătorilor de animale, a producătorilor și procesatorilor produselor de origine animală și vegetală.

Sistemul menționat este elaborat întru asigurarea executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), a Hotărîrii Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020", a Hotărîrii Guvernului nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020, precum și a Ordinului nr.239 din 11.12.2013 cu privire la aprobarea Programului Strategic de modernizare tehnologică a politicilor de dezvoltare a sectorului agroindustrial (e-agricultură).

SIA RDA este implementat în scopul:

 1. asigurării  managementului documentar al procesului de înregistrare și identificare, inclusiv al procesului de autorizare a activității agenților economici din agricultură;
 2. prestării de servicii on-line pentru agenții economici – comandare, eliberare certificate, informații, acte normative, utile activității;
 3. integrării SIA RDA cu registrele şi sistemele existente în sectorul agroindustrial  necesare dezvoltării logice şi procedurale a sistemului şi nevoilor beneficiarului;
 4. furnizării de date direcțiilor de elaborare politici în domeniu, cît și utilizarea datelor în procesul de subvenționare a sectoarelor din agricultură;
 5. evidenței centralizate unice a subiecților în agricultură în conformitate cu standardele internaționale;
 6. asigurării autorităților administrației publice cu informații complete și veridice privind subiecții în agricultură;
 7. modernizării serviciilor publice prin digitalizare şi prin reingineria proceselor operaţionale. Cetăţenii şi mediul de afaceri agroindustrial vor putea accesa mai ușor informațiile și serviciile electronice oferite de autoritățile administrației publice centrale prin portalul guvernamental unic; 
 8. optimizării proceselor lucrative și crearea Ghișeului Unic în Agricultură;
 9. eficientizării guvernării prin asigurarea interoperabilității sistemelor TI, precum și prin consolidarea și reutilizarea resurselor TI. Instituțiile publice vor depăși izolarea departamentală și vor opera și interacționa pe o platformă tehnologică comună. Cetățenii vor oferi autorităților publice datele personale doar o singură dată, iar instituțiile publice vor reutiliza aceste date pentru prestarea serviciilor.

Beneficiarii SIA RDA vor dispune de următoarele informații:

 1. Date despre fermieri, gospodării agricole, agenții economici care desfășoară diferite activități de creștere a animalelor de producție, producere si procesare a produselor de origine animală și vegetală;
 2. Date specifice de legalizare a activității acestora – autorizări de activitate, certificări, etc.
 3. Date despre amplasarea exploatațiilor de producție și procesare;
 4. Date cu caracter informativ metodologic pentru agenții economici;
 5. Servicii online de obținere a documentelor, certificări autorizări;
 6. Integrări cu registrele şi sistemele participanți ai lanțului informațional;
 7. Date statistice și analize informaționale utilizatorilor autorizați ai sistemului.

SIA RDA este un proiect realizat cu suportul tehnic și financiar al Centrului de Guvernare Electronică (E-Government) și Banca Mondială. La moment, sistemul se află în proces de testare.